Mätning av rygg

För att kunna skicka efter en bom korrekt behöver man ta en del mått på hastens rygg. Detta kan man göra på lite olika sätt och alla sadelmakare och bomtillverkare har egna idéer utefter sina erfarenheter kring detta.

 

Idag är ett stort problem att de sk standardmått på bommar/sadlar som finns inte är just standard, utan varierar helt mellan olika bomtillverkare. Måtten idag heter:

 

Semi-Quarter

Quarter

Full Quarter

Draft horse, eller XFull quarter

 

Dessa anger i tum vidden i ”Gullet”, mätt precis där ”gullet” möter bombladens översta kant, och varierar mellan ca 5½” – 7”

 

Men tyvärr skiljer det mycket mellan tillverkarna och i alla böcker, tidningar och hemsidor och i övriga källor där en stackars sadelköpare kan tänkas leta efter svar.  Det skall därför endast ses som en hänvisning, och inte regel,  de olika benämningarnas mått.

En Full Quarter brukar vara omkring 6-3/4”, men kan också vara 6½”, eller till och med 7”.

 

Jag har valt att använda mig av mina bomtillverkarens metoder och knep, så att vi sedan talar samma språk vid beställningen.

Detta är ett vanligt sätt att mäta in de olika vinklarna på hästens rygg i sadelläget.

 

 

 

 

 

 

 

 Här kommer inom kort en bildserie på hur de olika måtten såsom vidd, höjd, längd m.m på en westernbom mäts!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag beskriver här den vanligaste metoden över hur Du kan ta rygg-måtten på Din häst inför beställning av sadel, eller vid Du vill kontrollera passformen på en befintlig sadel, tex om du är på väg att köpa en begagnad sadel. Mycket hjälpsamt om Du bor långt ifrån så att Du ej har möjlighet att pröva sadeln direkt på hästen:

 

1) Hitta bakersta kanten på bogbladet, markera med en bit tejt eller krita precis bakom denna. Gör lika på båda sidor

 

Ta en bit kraftig elkabel, eller stålvajer, som är böjbar och kan behålla formen när Du lyfter av den från hästen. Klipp den till ca 60 cm lång. Markera tydligt mitten. Lägg mittmarkeringen mittt på hästens ryggrad i höjd med maarkeringen bakom bogbladskanten. Forma kabeln noga efter ryggens form på båda sidor. Var noga med att hålla den horisontiellt hela tiden. När du är nöjd, lägg kabeln försiktigt på en bit kartong och rita av konturen, glöm ej markera mitten även på kartongen! Nu har du en triangel som visar hästens form, vinkel och vidd fram.

 

2) Hitta det sista revbenet och följ den ända upp till ryggraden. Måtta ca 8 cm in från denna punk och markera med en tejp eller krita.

Ta elkabeln igen och gör på samma vis, forma den horisontellt över ryggen, och överför även detta resultatet till kartongen.

 

På detta vis har du två kontur-mallar över främre och bakre sadel-läget. Dessa skärs ut så att det blir två "trianglar", som blir en bra hänvisning över hur Din hästs rygg ser ut!

 

För extra komplett information mät sträckan mellan markeringen bakom bogbladet och sista revbenet. Då har du också en hänvisning till hur lång bom din häst kan ha.

 

 

 

DL-systemet:

 

På sista tiden har jag börjat ett samarbete med Dennis Lane, en ambitiös herre i Australien som under lång tid utvecklat ett speciellt mätsystem översatt i siffror.

Dessa skall sedan lätt gå att sända via mail mellan sadelmakare och bomtillverkare.

 

Hans ide är att det skall finnas ett slags standard-system över måtten på hästryggar världen över, så att vi alla talar om samma sak!

 

Först mäts ryggen in enligt bilderna till vänster, markerat med tejp. Tre linjer, A= bakom bogbladskanten, B= lägsta punkten på ryggen, och C= 8 tum bakom linje B.

 

 

 

 

Två längsgående linjer ca 3 tum ut från ryggraden på var sida markeras också. Dessa får gå hela vägen över bogen.

 

Slutligen markeras ryggraden från korset ända upp över högsta punkten på manken.

 

 

 

 

 

Nu används DL-systemets konturmallar som består av vardera 8 mått till varje A,B och C linje.

Den bäst passande mallens siffra antecknas.

 

 Här testas en A-mall in, denna är perfekt!

 

 

 

 

 

 

 

 

B-mallen, testas på hästens lägsta punkt på ryggen. Denna mall är för trång för denna vida breda häst. 

 

 

 

 

 

 

Inpassning av position C, här är hästen för trång för just denna. Han behöver en vidare mall vilket inte finns, så jag fick göra en egen med hjälp av den gamla vanliga elkabeln och kartong.

 

  

 

 

Sedanfinns 4 mallar för linjen 3 tum ned från ryggraden, den längsgående linjen. Detta mått kallas för "Rock", och syftar på ryggens böj/svank där bommen kommer ligga.

Den bäst passande mallens siffra antecknas.

 

 

 

 

Detta är ett mycket exakt sätt att få fram en hästs ryggmått, och eftersom man även kan använda en elkabel att mäta ryggradens kontur ända från korset till upp över manken, får man med även hur mycket mankfrihet hästen behöver, samt hur lång sadel den kan ha.

 

Framför allt är detta system menat att användas vid beställning av en handgjord bom och sadel.

Men siffrorna kan sparas och återanvändas vid tex byte av sadel, utvärdering av behov av ilägg i paddar m.m!