Hund

 

 

Hundhalsband, flätat

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Hundhalsband, nitat

 

 

 

 

 

 

 

Halvstryp samt flätat

 

 

 

 

 

 

 

Svart flätat hundhalsband med koppel